ข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ Promotion
 • ปวดหลังส่วนหลัง อันตรายของวัยทำงาน

  ข่าวสารบทความ

 • แขนขาอ่อนแรง อาการที่บอกว่าเป็น “โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน”

  ข่าวสารบทความ

 • ฝึกเดินระหว่างวันกับผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

  กิจกรรม

 • เตรียมพร้อมรับมือ 6 กลุ่มโรค และอันตรายที่มากับฝน สำหรับผู้สูงอายุ

  ข่าวสารบทความ

ข่าวสารบทความ

ปวดหลังส่วนหลัง อันตรายของวัยทำงาน

แขนขาอ่อนแรง อาการที่บอกว่าเป็น “โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน”

เตรียมพร้อมรับมือ 6 กลุ่มโรค และอันตรายที่มากับฝน สำหรับผู้สูงอายุ

การฝังเข็มลดปวด

บทสัมภาษณ์

สัมภาษณ์คุณสุนัย ประการแก้ว ผู้เข้ามารับบริการ ฟื้นฟูผ่าตัดสะโพก

ความประทับใจจากผู้เข้ารับบริการในการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare

สัมภาษณ์คุณดา ญาติผู้มาเข้ารับบริการ KIN Rehabilitation & Homecare

Case Review ของผู้เข้ารับบริการที่ KIN แรกรับมีภาวะอ่อนแรกซีกขวา และมีภาวะการกลืนลำบาก ต้องให้อาหารผ่านสายยางทางจมูก

โปรโมชั่น

ฝังเข็ม+กระตุ้นไฟฟ้า

Myers cocktail เสริมภูมิเพิ่ม สารอาหารบำบัด ฟื้นฟูร่างกาย

PMS เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า รายครั้ง 1,800 บาท

โปรแกรมกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS และ PMS

กิจกรรม

ฝึกเดินระหว่างวันกับผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

กิจกรรมเสริมสร้าง ฝึกทักษะข้อมือ

บรรยากาศการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ และสรงน้ำผู้สูงอายุ

พาผู้เข้ารับบริการฝึกออกกำลังกายส่วนแขน