หน้าแรก
 
 

About Me (เกี่ยวกับเรา)

“KIN” (คิน) คือ บริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลและเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย บริการ คลินิกกายภาพบำบัด (Rehabilitation) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว , ชั่วคราว) เนอสซิ่งโฮม ( Nursing Home) “KIN” (คิน) พร้อมให้บริการที่แตกต่างจากคลินิกทั่วไป (Premium Services) ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการออกแบบสถานที่และพื้นที่ให้บริการ ดีไซน์เรียบหรู ทันสมัย อบอุ่น เป็นเอกลักษณ์ของ “KIN” (คิน) เพื่อสร้างความสุนทรีย์ต่อผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพ ให้ได้รับความอบอุ่นและเป็นกันเอง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ

 

 
 

PROGRAM

 
 
 • บริการของ “KIN” (คิน)

  บริการของ “KIN” (คิน)

  View More
   
 • ศูนย์ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมอง (Stroke)

  ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  View More
   
 • Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home)

  View More
 • คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

  คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

  View More
   
 • คลีนิคกายภาพบำบัด

  คลีนิคกายภาพบำบัด

  View More
   
 • คลินิกโรคกระดูก

  คลินิกโรคกระดูก

  View More
   
 • คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

  คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

  View More
   
                  “KIN" (คิน)  ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  หลอดเลือดสมองตีบ   หลอดเลือดสมองแตก  อัมพฤกษ์  อัมพาต   เนอร์สซิ่งโฮม  (Nursing Home) คลินิกกายภาพบำบัด (Rehabilitation) โดยทีมงานแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือทันสมัย โดยจะออกแบบโปรแกรมเพื่อการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโดยมีแพทย์  พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา ใช้วิธีผสมผสานการใช้ยาและ วิตามิน (Vitamin Boost)  การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush)  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น  ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy)  ครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) เพื่อฟื้นฟูเซลล์สมอง และทีมงาน แพทย์แผนจีน นักกายภาพบำบัด  นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา ทีมพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย  โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์  
   นอกจากนี้ทางนักกายกายภาพ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญยังมีโปรแกรมการทำกายภาพที่ประสิทธิภาพที่ทำให้การฟื้นฟูได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยร่วม เช่น บำบัดเลเซอร์ (LASER) อัลตราซาวน์ (LA) กระตุ้นไฟฟ้า (ES)  และตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ว่าพัฒนาการของคนไข้ดีขึ้นหรือไม่
   Stroke หรือ  โรคหลอดเลือดสมอง  คือ ภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก  หลอดเลือดสมองตีบ  หลอดเลือดสมองแตก   หรืออุดตัน ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของ  อัมพฤกษ์  อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้