คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine Clinic)

การให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย

   เวชศาสตร์ชะลอวัย "Anti-aging medicine" คือ การชะลออายุของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ดูแลสุขภาพให้อยู่ในภาวะสมบูรณ์สูงสุด ให้มีสุขภาพดีทั้งภายใน และภายนอก โดยมีการวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และความสมดุลของการทำงานของเซลล์ภายในร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนดูแลสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค  ถึงแม้ว่าการใช้เทคนิคเช่นการฉีดโบท๊อกซ์หรือการเจาะกล้ามเนื้อเพื่อลดริ้วรอยและเพื่อให้ผิวพรรณดูสดใส จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่วิธีการดูแลสุขภาพหรือการชะลออายุของร่างกายอาจยังไม่ได้รับความสำคัญอย่างเพียงพอ ซึ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยจึงเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และสดใส แต่ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคและชะลออายุของร่างกาย 

 

 เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการสุขภาพ และหลายคนก็คาดหวังว่าถ้าตนเองได้รับการดูแลโดยใช้เทคนิค และสารสกัดจากภายในร่างกาย เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการกิน การออกกำลังกายที่เหมาะสม การทำงานบางอย่างที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ท่ามกลางความเจริญขึ้นของเวชศาสตร์ชะลอวัย ก็มีสิ่งที่เรียกว่าการดูแลเลเซอร์เพื่อลดริ้วรอย เพิ่มความกระชับให้กับผิวพรรณ เช่นเดียวกับการฉีดโบท๊อกซ์เพื่อยับยั้งการเกิดริ้วรอย แต่นั่นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้ววันนี้ 

   ดังนั้น หากคุณต้องการมีความมั่นใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ลองมาลองศึกษาเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย แล้วดูเองว่า ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ แล้วจะเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นอย่างไร กับเทรนด์ใหม่ "เวชศาสตร์ชะลอวัย" ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณอย่างแท้จริง! 

 

 

ทำไมต้องรักษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย


ในการดูแลสุขภาพโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น แพทย์จะทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประเมินสถานะของสุขภาพของคนไข้ โดยใส่ใจถึงปัจจัยหลายด้าน และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับร่างกาย  เพื่อหาวิธีการดูแลและควบคุมสุขภาพของคนไข้ให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยการดูแลสุขภาพในแบบองค์รวมหมายถึงการให้ความสำคัญกับทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบการทำงานของร่างกาย การรักษาโรคด้านต่างๆ การเลือกทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต 

 

การดูแลสุขภาพโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น เป็นการให้การดูแลแบบมืออาชีพ ที่มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ จัดการและให้การรักษาที่ดีพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คนไข้ได้รับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยการดูแลสุขภาพโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไข้ที่ต้องการป้องกันการเกิดโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ และปรับปรุงสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

ดังนั้นสำหรับคนไข้ที่ต้องการรับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในระยะยาว เวชศาสตร์ชะลอวัยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและควรพิจารณาอย่างสำคัญ โดยจะทำให้คุณได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ โดยตลอดจนสามารถป้องกันการเกิดโรคและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นหนึ่งในหลายทางเลือกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพสำหรับคนไข้อย่างมืออาชีพและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

 

 

เวชศาสตร์ชะลอวัย ทำอะไรบ้าง

 เวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Approach) เราเชื่อว่าสุขภาพ ที่ดีแบบสมบูรณ์สูงสุดนั้น มิใช่จะมาจากการกินยาชนิดเดียว หรือฉีดยาแบบนั้นแบบนี้ทุกเดือน หรือ กินอาหารเสริมแต่เพียงอย่างเดียว แต่สุขภาพที่ดีจะต้องเป็นการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ในทางที่ถูกต้อง กล่าวคือเป็นวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Lifestyle)  นั่นเอง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ 

 

 - ภาวะโภชนาการ (Eating Habits & Nutrition) ที่มีความหมายรวมตั้งแต่ ควรทานอะไร (หมายรวมไปถึง คุณสมบัติของสารอาหารแต่ละชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของสารอาหารนั้น ๆ ด้วย) ทานอย่างไร (การเคี้ยว  การย่อยกรรมวิธีการปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุหรือปรุงอาหาร) และทานเวลาใด ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีความ สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งสิ้น

 - สารเสริมอาหาร (Supplements) ควรเลือกเสริมอย่างไร ในรูปแบบใด ปริมาณเท่าไร และการบริโภค อย่างปลอดภัยต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง จะหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนที่ปนมาได้อย่างไร บริโภคไปนานเท่าไร  และจะมีการวัดการประเมินผลที่ดีขึ้นได้อย่างไร

 

 

- การนอน (Sleeping) นอนอย่างไร นอนเวลาใด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนของแต่ละคน  แต่ละวัยเป็นอย่างไร การจัดสิ่งแวดล้อมในการนอนให้ถูกสุขลักษณะที่สมบูรณ์สูงสุดต้องทำอย่างไร  คุณภาพของการนอนที่ดีเป็นอย่างไร หากมีปัญหานอนไม่หลับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างไร ฯลฯ

- การออกกำลังกาย (Exercise) การเลือกรูปแบบใดที่เหมาะสมกับตน ซึ่งอาจจะดูจากสาร พันธุกรรมในการสร้างกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคล ตามสภาวะฮอร์โมน หรือความเครียด ตามสภาวะสุขภาพ ในช่วงนั้น ๆ รวมไปถึงควรจะต้องออกกำลังกายในเวลาใด ระยะเวลาในการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง ควรเป็นเท่าใด มีความถี่ห่างแค่ไหน ฯลฯ  

 

 

- ความเครียด (Stress and Relaxation) เป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเกิดความ เสื่อมและชรา รวมถึงเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคอีกหลากหลายโรค ซึ่งความเครียดนี้นั้น คนส่วนใหญ่จะ นึกถึงความเครียดทางจิตใจ ได้แก่ ปัญหาครอบครัว การงาน การเงิน สุขภาพ เป็นต้น แต่ความเครียด ทางกายก็พบว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และมักจะถูกละเลยเนื่องจากความไม่รู้และ ไม่ตระหนักนั่นเอง ซึ่งได้แก่ การนอนดึก การไม่ทานอาหารเช้า การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ อาหารที่ดูดซึม เป็นน้ำตาลได้เร็ว (High Glycemic Index Food) การทำงานหนักหักโหม การติดเชื้อแฝงเร้นเช่น ฝีที่โพรงประสาท รากฟัน(Root Abscess) ภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง (Ig G Food Allergy and Food intolerance) เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลความเครียดเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญด้วยเช่นกัน 


- ภาวะฮอร์โมนแปรปรวน (Hormonal Imbalance)
เราพบว่า ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญ เติบโต ความเสื่อม และความชรา ดังนั้น หากเราเรียนรู้ที่จะส่งเสริมปัจจัยวิถีชีวิตต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการเสริม ประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมน และลดปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนทำงานได้แย่ลง ก็จะทำให้ความสมดุล ของฮอร์โมนดีที่สุดตามวัยนั้น ๆ และเช่นเดียวกันหากในวัยที่ระดับฮอร์โมนลดลงแล้ว การให้ฮอร์โมนเสริม แบบธรรมชาติ (Bio-Identical Hormonal Replacement Therapy-BHRT) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของ เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยเช่นเดียวกัน 


- สารพิษ มลพิษมลภาวะของสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ในเวชศาสตร์ชะลอวัย นั้นเราตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างมาก เพราะความเจริญของมนุษย์ก็นำมาซึ่งการเจ็บป่วยและ โรคภัยไข้เจ็บแปลก ๆ มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเราหมายรวมไปถึง มลภาวะทางน้ำดื่ม อากาศที่หายใจ ยาฆ่าแมลง  ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี น้ำหอม เครื่องสำอาง ภาชนะเครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งบ้าน  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พบในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เรดาร์ คลื่นวิทยุ และรวมไปถึง สารกัมมันตภาพรังสีทางธรรมชาติเช่น เรดอน หรือสารตามธรรมชาติเช่น โลหะหนัก เป็นต้น ว่าเราควรจะมีหลัก ในการระมัดระวัง การใช้ชีวิต การเลือกใช้สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้แบบใดที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้ น้อยที่สุดด้วยเช่นกัน  


- การล้างสารพิษ (Detoxification)
จึงเป็นอีกขบวนการหนึ่งที่จะช่วยขจัดสารพิษ และมลพิษที่กล่าวมา ข้างต้น ซึ่งหมายรวมไปถึงการล้างสารพิษที่ตับ (Liver Detoxification) การออกกำลังกาย และซาวน่า (Sauna)  การขจัดสารโลหะหนักในร่างกาย (Chelation) ออกด้วย เป็นต้น


- เซลล์บำบัด MSC
 ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของร่างกายที่เกิดการเสื่อมโทรมและทรุดสภาพ ลงไปแล้ว ซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีใดที่จะรักษาความเสื่อมได้อย่างเห็นผล และแน่นอนว่าถึงแม้ จะดูแลในแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัยดังในวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็อาจจะไม่มีผลกับเซลล์ที่ตาย หรืออวัยวะที่เสื่อมสภาพไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน สเต็มเซลล์จึงอาจจะเป็นความหวังหรือหนทางใหม่ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับการแก้ไขความเสื่อมเหล่านี้ และจัดอยู่ในศาสตร์ ที่เรียกกันว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Medicine) ซึ่งแตกต่างจากเวชศาสตร์ฟื้นฟู(Rehabilitation  Medicine) หรือที่รู้จักกันดีในนามของกายภาพบำบัดนั่นเอง  


- เวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic Medicine)
ก็มีบทบาทเกี่ยวกับการทำให้ร่างกายภายนอกแลดูสดใส และอ่อนกว่าวัย ซึ่งในศาสตร์แขนงนี้ก็มีตั้งแต่การฉีดหรือใช้เข็ม เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม  การใช้เลเซอร์ต่างๆการศัลยกรรมความงาม เป็นต้น 

  • การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ก็มีบทบาทมาผสมผสานกับศาสตร์แขนงนี้ได้ด้วย เช่นกัน ดังจะกล่าวในเนื้อหาถัดไป 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  Mart Maiprasert, เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคืออะไร?  WHAT IS ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE?, 275-276

Rehabilitation & Homecare

การบำบัดทางศาสตร์พลังงาน เรกิ (霊気 / reiki)

KIN Rehabilitation

การบำบัดทางศาสตร์พลังงาน เรกิ (霊気 / reiki)     ความหมาย เรกิ (霊気 / reiki) คือ ศาสตร์การเยียวยาบำบัดด้วยพลังงาน (en... 

อ่านต่อ...

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปวดขา ปวดเข่า ปวดส้นเท้า เอ็นหัวเข่าฉีก

KIN Rehabilitation

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปวดขา ปวดเข่า ปวดส้นเท้า เอ็นหัวเข่าฉีก (Sports Injuries)      สาเหตุที่ทำให้เกิดอ... 

อ่านต่อ...

ห้อง Grand Suite ชั้น 6

KIN Rehabilitation

          ห้องเดี่ยวพิเศษ Grand Suiteห้องพักพิเศษช้้น 6 พื้นที่ขนาด 50 ตารางเมตร สิ่งอำนวยความสะดวก... 

อ่านต่อ...

คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)

KIN Rehabilitation

       "กายภาพบำบัด" เพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรังรักษาหายได้โดยไม่ต้องใช้ยา บริการด้วยเครื่องมือทันสมัย เล... 

อ่านต่อ...

หน้าแรก

KIN Rehabilitation

Welcome to "KIN" (คิน) ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร KIN “Caring is the best medicine”    Watch Vid... 

อ่านต่อ...

ห้อง Suite ชั้น 6

KIN Rehabilitation

ห้อง Suite ชั้น 6 (Suite Room)        ห้องเดี่ยวพิเศษ Suiteห้องพักพิเศษช้้น 6 พื้นที่ขนาด 25 ตารางเมตร &... 

อ่านต่อ...

Twin Room

KIN Rehabilitation

        ห้องคู่ ห้องพักพิเศษ ช้้น 2   สิ่งอำนวยความสะดวก  LED SMART TV 40 นิ้ว  ... 

อ่านต่อ...

ห้อง Deluxe ชั้น 3-5

KIN Rehabilitation

ห้องเดี่ยว Deluxe ห้องพักชั้น 3-5     ห้องเดี่ยว Deluxeห้องพักชั้น 3-5 พื้นที่ขนาด 20 ตารางเมตร สิ่งอำนวยความสะดวก... 

อ่านต่อ...

บริการของ “KIN” (คิน)

KIN Rehabilitation

บริการของเรา (Programs)     “KIN” (คิน) คือ ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบวงจร ประกอ... 

อ่านต่อ...

ปัญหาภาวะเครียด วิตกกังวล จากความเจ็บปวด

KIN Rehabilitation

ปัญหาภาวะเครียด วิตกกังวล จากความเจ็บปวด (Anxiety Disorder)        สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ 30 -... 

อ่านต่อ...

wellcome to kin

KIN Rehabilitation

Welcome to "KIN" (คิน) ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร KIN “Caring is the best medicine”    Watch Vid... 

อ่านต่อ...

อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home Building)

KIN Rehabilitation

อาคารศูนย์ฟื้นฟู Rehabilitation Building เป็นอาคารเหล็ก 2 ชั้น ตกแต่งแบบ Modern Loft สไตล์รีสอร์ท มีสวน สนามหญ้า อยู่บนอาคาร... 

อ่านต่อ...
KIN Rehab