กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ KIN - Rehabilitation & Homecare

KIN Rehab จัดอบรมการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์ KIN ประจำปี 2566

"อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการช่วยเหลือผู้มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ" ณ ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง KIN

"อิ่มสุข อิ่มใจ" ร่วมทำบุญตักบาตร ณ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คินออริจิ้น (KIN Origin)

บรรยากาศ การทำบุญตักบาตร วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองคิน

กิจกรรมกลุ่มผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN-Rehabilitation & Homecare "ตะกร้าจิ๋วแต่แจ๋วและคำในหมวดหมู่"

KIN Origin ออกบูธ ณ The Origin อ่อนนุช

กิจกรรม วันแม่ ณ KIN ORIGIN โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คิน สาขา สุขุมวิท 107

KIN - Rehabilitation & Homecare มีการอบรมบุคลากร การให้บริการที่ดีด้วย Service Mind

กิจกรรมกลุ่มผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN-Rehabilitation & Homecare "ร้อยลูกปัดสายคล้องแมส และ ฟังให้ดี มีรางวัล"

บรรยากาศอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare 2566

กิจกรรมกลุ่มผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN-Rehabilitation & Homecare "สุกี้โรล และเกมทาย ฉันคือใคร"

กิจกรรมกลุ่มวันสงกรานต์ 2566 ณ ศูนย์ KIN-Rehabilitation & Homecare

กิจกรรมกลุ่มผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN-Rehabilitation & Homecare "พวงกุญแจปอมๆ และโยนให้ดีมีรางวัล"

กิจกรรมกลุ่มผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN-Rehabilitation & Homecare "ดอกบัวบานสะพรั่ง และ เกมอะไรเอ่ยหายไป"

KIN Rehab