ข่าวสารบทความ
image

เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้สูงวัย

image

คุยกับนักจิตวิทยา ภาวะทางจิตใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

image

ดูแลบ้านแบบ New Normol ลดเสี่ยงติดเชื้อ ปลอดโควิด-19

image

เปิดให้บริการแล้ว คลินิกโรคกระดูก (Orthopedic Clinic) ที่ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคิน

image

Live "ประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมด้วยตนเอง"

image

ล้างพิษหลอดเลือด Chelation Therapy

image

กินเค็มเกินเกณฑ์ เสี่ยง "โรคไต"

image

สูงวัยสายไหน ก็ต้องไกลโควิด-19

image

ความหวังใหม่ในการรักษาผู้ป่วยอัมพาต เมื่อนักวิทยาศาตร์ สามารถรักษา หนูที่เป็น"อัมพาต" ให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง

image

ขยับแขน ขยับขา ให้ร่างกายแข็งแรงกันเถอะ

image

Live "Weight training ทำกี่ครั้งดี? "

image

ตัดสินใจได้ไม่ดี อาจเป็นเพราะชีวิตนี้ "ไม่ชอบดื่มน้ำ"

image

สิ่งที่พึงระมัดระวัง "สำหรับลูกหลาน" ซึ่งมีพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เป็น "ผู้สูงอายุ"

image

ท่ายืดและกายบริหาร คอ บ่า ไหล่

image

4 กิจกรรมช่วงกักตัว ลดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อผู้สูงอายุ

image

Covid-19 หรือ ภูมิแพ้?