ข่าวสารบทความ

โรคหลอดเลือดสมองเบื่องต้นที่ควรรู้ ?

รักษาโรคพาร์กินสัน ด้วยการทำกายภาพบำบัด

ท่าออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก

กายภาพบำบัด คืออะไร?

ท่านั่งที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบาก

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพฤกษ์

การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ด้วยการทำกายภาพบำบัด

ลดอาการซึมเศร้า

ฝึกพูดกับอรรถบำบัด

3 สาเหตุที่ทำให้เกิดการสำลัก

นักกิจกรรมบำบัดรักษาอาการใดบ้าง?

ฝังเข็มรักษาอะไรได้บ้าง นอกจากอาการปวดหลัง

ฟื้นฟูที่ KIN Rehab ได้อะไรบ้าง?

4 สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

การฝังเข็มแบบไหน เหมาะกับอาการของคุณ ?

KIN Rehab