ข่าวประชาสัมพันธ์

The New Frontier Health หลักสูตรระยะสั้นในเทคโนโลยีและการดูแลผู้สูงอายุ School of Medicine University of Tokyo

"KIN Rehabilitation & Homecare" เดินหน้าสู่เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

พิธีเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคิน KIN Rehab Center โรงพยาบาลประสานมิตร พหลโยธิน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคิน KIN Rehab Center โรงพยาบาลประสานมิตร เปิดให้บริการ 9 พฤศจิกายน 2565 นี้

ผู้บริหาร KIN รวมเสวนา ในงาน งานสัมมนา Outstanding Technologist Awards & TechInno Forum 2022 ในหัวข้อ Smart Well-being

ต้อนรับขณะเยี่ยมชมดูงาน Kin Rehabilitation & Homecare เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

ผู้บริหาร KIN รวมเสวนา และออกบูธ ในงาน 24 ปี ร้านยากรุงเทพ

คุณกฤษนะ ละไล สัมภาษณ์ คุณธงชัย โชคถนอมทรัพย์ ผู้บริหาร KIN - Rehabilitation และทีมงาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำระบบ DoCare นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ KIN Origin กับ Nexter Living บริษัทในเครือ SCG

โครงการความร่วมมือบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน โรงพยาบาลประสานมิตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนอีสวิลล์บริรักษ์ 65 ในเครือ KIN - Rehabilitation & Homecare

ผู้บริหารร่วม Kin Origin Healthcare มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ เปิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

KIN ORIGIN ออกบูสร่วมงาน EECmd พร้อมก้าวสู่ต้นแบบ Medical Valley แห่งแรกของประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

10 คลินิกกายภาพบําบัด ที่ไหนดี ปี 2022 เวชศาสตร์ฟื้นฟู รักษา Office Syndrome

KIN ORIGIN ร่วมออกบูธ งาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5”

KIN Rehabilitation & Homecare | Kin Origin Healthcare Center ศูนย์ดูแลสุขภาพเวชศาสตร์การฟื้นฟู โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและสหคลีนิคเวชกรรม

KIN Rehab