กิจกรรม

บริการทันตแพทย์ ตรวจช่องปาก และรักษาฟันให้กับคนไข้และผู้สูงอายุภายในศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมยามเช้า พาผู้เข้ารับบริการออกกำลังกายส่วนแขนและขา โดยผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

ฝึกเดินระหว่างวันกับผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

ภาพการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง ณ ศูนย์ KIN ประจำปี 2565

กิจกรรมเสริมสร้าง ฝึกทักษะข้อมือ

บรรยากาศการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ และสรงน้ำผู้สูงอายุ

พาผู้เข้ารับบริการฝึกออกกำลังกายส่วนแขน

กิจกรรมระบายสี กิจกรรมประจำสัปดาห์ของผู้ฟื้นฟู และผู้สูงอายุ ณ KIN Nursinghome

นพ.กฤษณะ เกียรติโชควิวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เข้าตรวจเยี่ยมอาการผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะอ่อนแรงครึ่งซีกและกลืนลำบาก

ก้าวเดินอย่างมั่นใจไปกับ KIN

บรรยากาศอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare ครั้งที่ 1 ปี 2565

ออกกำลังกายกับกายภาพเสริม โดยผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

PHOTO ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ณ ศูนย์ KIN วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

บรรยากาศวันเปิดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5”

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน