Twin Room
 
คิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอส์ซิ่งโฮม ห้องรวม
คิน เนอส์ซิ่งโฮม ห้องรวม
คิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอส์ซิ่งโฮม ห้องรวม
nursing home
คิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอส์ซิ่งโฮม ห้องรวม
คิน เนอส์ซิ่งโฮม ห้องรวม
คิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอส์ซิ่งโฮม ห้องรวม
nursing home
promotion Nursinghome
 
 
  ห้องคู่ ห้องพักพิเศษ ช้้น 2
  สิ่งอำนวยความสะดวก
  LED SMART TV 40 นิ้ว 
  อินเทอร์เน็ต-WiFi
  ตู้เย็น
  ชุดจานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ
  เครื่องทำน้ำอุ่น
  ตู้หัวเตียง
  โต๊ะ Overbed
  เตียงไฟฟ้าปรับ 3 ระดับ
  เก้าอี้ 1 ตัว
  Nurse Call หัวเตียง
  Emergency Call ในห้องน้ำ
  เก้าอี้นั่งอาบน้ำ