Stroke
Page 4

บรรยากาศ การอบรมวิชาการ เรื่อง UP DATE !! รู้เท่าทัน Stroke

รู้ทัน Stroke (โรคหลอดเลือดสมอง) สาเหตุการตายอัมดับ 1 ของหญิงไทย และอันดับ 3 ของชายไทย

ความประทับใจ จากผู้ป่วยที่มาใช้บริการของ KIN ที่ฟื้นฟูหายจาก Stroke

วันนี้ เราจะมาแนะนำแพทย์ที่ปรึกษาของ KIN พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

KIN ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

KIN Rehab