Stroke
Page 2

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

รู้หรือไม่? ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกัน

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อาการเตือน โรคหลอดเลือดสมอง

โรคซึมเศร้ากับ TMS

การฝังเข็ม แพทย์แผนจีน ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต

PMS เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า รายครั้ง 1,800 บาท

แพทย์แผนจีนที่ KIN รักษาอะไรบ้าง?

สัมภาษณ์คุณดา ญาติผู้มาเข้ารับบริการ KIN Rehabilitation & Homecare

Case Review ของผู้เข้ารับบริการที่ KIN แรกรับมีภาวะอ่อนแรกซีกขวา และมีภาวะการกลืนลำบาก ต้องให้อาหารผ่านสายยางทางจมูก

PMS และ TMS ต่างกันอย่างไร?

ภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคสมองและระบบประสาท ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและดูแลผู้สูงอายุ KIN

คลีนิคโรคสมองและระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่ Kin

KIN Rehab