บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 
KIN Home Care
ดูแลเฝ้าไข้ ถึงที่บ้านและโรงพยาบาล
ราคารายเดือน 35,000 บาท

ราคารายวัน 12 ชั่วโมง ราคา 1,600 บาท
 

นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?

 

ในยุคที่เทคโนโลยี และการพัฒนาทางด้านการแพทย์ก้าวข้ามขอบเขต และเปิดโอกาสใหม่ๆ หลายๆ อาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย บทบาทของพยาบาลก็เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แต่ในบางกรณี อาจมีสถานการณ์ที่ปรากฏคำถามว่า "นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?" เพื่อแก้ไขความสับสนเรื่องนี้ เชิญติดตามบทความนี้ไปด้วยกัน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าบทบาทของนักบริบาล และพยาบาลก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

เริ่มแรกกันเลยว่า นักบริบาล (NA) คือใคร และบทบาทของพวกเขาคืออะไร? ในคำจำกัดความอาจพอจะคล้ายกับนักบริการด้านการดูแลผู้ป่วย ซึ่งมักจะมีการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการดูแลภายใน และภายนอก ซึ่งแตกต่างจากพยาบาลที่ได้รับการศึกษาแบบสมบูรณ์ ดังนั้นนักบริบาล (NA) จึงมีความชำนาญในบางส่วน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการล้างแผล การดูแลร่างกายของผู้ป่วย หรือการสอนการดูแลด้วยตนเอง

 

นักบริบาล (NA) คือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วยในที่นั่งของพยาบาล พวกเขาสามารถช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโดยตรง อาทิเช่น ช่วยในการตรวจสอบค่าความดันโลหิต ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ช่วยเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยในการทำสิ่งที่พยาบาลต้องการทำ

 

นักบริบาล (NA) มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังสภาพผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ทักษะทางกายภาพและทักษะสื่อสารเพื่อรายงานถึงสภาพผู้ป่วยให้แก่พยาบาล หรือแพทย์อาสา ซึ่งทำให้แพทย์หรือพยาบาลสามารถตรวจสอบสถานะผู้ป่วย และประเมินอาการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ นักบริบาล (NA) ยังมีบทบาทในการสนับสนุน และให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วย และครอบครัว โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลกลับบ้าน

 

การทำงานของนักบริบาล (NA) ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยทำงานร่วมกับทีมของพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 

ในสรุป นักบริบาล (NA) มีบทบาทเป็นมืออาชีพที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนทีมการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล พวกเขามีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม คำถามว่า "นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?" นั้นก็เกิดขึ้นจากความสับสนของบางคนที่อาจไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในบทบาทของนักบริบาลในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ นักบริบาล (NA) อาจมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย และสามารถดำเนินงานในบางส่วนแทนพยาบาลอาวุโสสำหรับบางกลุ่มผู้ป่วย ความรับผิดชอบ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก หาก NA ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอและผ่านการรับรอง และได้รับการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แล้วคำตอบก็คือ "ใช่ นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้" และเชื่อมั่นได้ว่าการใช้ NA นั้นเป็นดีต่อการตอบสนองของผู้ป่วย และส่งผลเชิงบวกต่อทีมงานทางการแพทย์

 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลที่ดีไม่แพ้กับเด็ก ๆ เพราะผู้สูงอายุมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง และไม่สามารถเดินเหินได้เหมือนปกติ หลายบ้านจึงเลือกใช้บริการคนดูแลผู้สูงอายุ มาช่วยดูแลโดยเฉพาะเพราะบางคนต้องออกไปทำงาน หรือไม่ได้อยู่บ้านกับผู้สูงอายุตลอดเวลา จึงต้องหาคนมาดูแลเป็นพิเศษ แต่ทราบหรือไม่ว่า คนดูแลผู้สูงอายุนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง และทำไมถึงควรจ้าง ไปดูสาเหตุกัน

 

หน้าที่ของคนดูแลผู้สูงอายุที่ควรรู้

 

  1. ดูแลเรื่องสุขอนามัย เช่น การเปลี่ยนแพมเพิส ฯลฯ เพราะผู้สูงอายุบางท่านต้องใส่แพมเพิสไว้ตลอดเวลา และไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้ ผู้ดูแลจึงช่วยเปลี่ยนแพมเพิสตามเวลา และทำความสะอาดให้
  2. อาบน้ำ หรือเช็ดตัว คนดูแลผู้สูงอายุจะทำหน้าที่อาบน้ำ หรือเช็ดตัวให้เพราะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากแล้ว การปล่อยให้เข้าไปอาบน้ำเองคนเดียวเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตราย เพราะอาจทำให้ลื่นล้ม หรือได้รับบาดเจ็บได้ จึงควรมีคนเช็ดตัว หรืออาบน้ำให้ เพราะจะสะอาด และสะดวกกับท่านมากกว่า
  3. ป้อนข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่ทานอาหารเองไม่สะดวก ผู้ดูแลจะทำหน้าที่ป้อนอาหารให้
  4. เป็นเพื่อนคุยนอกจากการดูแลต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นเพื่อนคุยให้กับท่านได้ด้วย ช่วยให้ท่านไม่เหงาและมีเพื่อนคุยตลอดวัน

ทำไมถึงควรจ้างคนดูแลผู้สูงอายุ

 

                การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และไม่ใช่แค่การดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัย เรื่องความสะอาด และการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้ท่านรู้สึกมีความสุข และอยู่ในความปลอดภัย การแบ่งเบาภาระด้วยการหาคนดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแล จึงทำให้เรารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น เพราะไม่ต้องคอยกังวลว่าผู้สูงอายุที่บ้านจะเป็นอย่างไร กินข้าวรึยัง หรือได้รับอันตรายหรือไม่ จึงทำให้สบายใจได้มากขึ้นเมื่อมีคนมาอยู่ด้วย ช่วยเบาแรงลงได้ ทำให้มีเวลาทำงานอย่างเต็มที่ และมีเวลาเหลือสำหรับทำอย่างอื่น และที่สำคัญคือ ช่วยเติมเต็มให้กับผู้สูงอายุ จากที่ปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียว ก็มีคนอยู่เป็นเพื่อนทำให้ท่านไม่เหงา และไม่รู้สึกขาด หรือรู้สึกว่าไม่มีมาดูแลยามแก่เฒ่านั่นเอง

                คนดูแลผู้สูงอายุมีให้เลือกใช้บริการทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากท่านต้องการผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จะต้องดูแลในเรื่องของที่พัก และอาหารให้กับผู้ดูแลด้วยโดยผู้ดูแลนั้นจะทำหน้าที่ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านในลักษณะงานของแม่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเพียงเท่านั้น

 

ประเภทของผู้ดูแล มีอะไรบ้าง

 

ผู้ดูแลมีหลายประเภท ตั้งแต่ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างอย่างมืออาชีพ ไปจนถึงสมาชิกในครอบครัวที่อาสารับบทบาทนี้ ผู้ดูแลประเภทต่อไปนี้ หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ มากกว่าผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย และต้องการการดูแลเต็มเวลา

 

  • ผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างแบบส่วนตัว: โดยทั่วไปแล้ว  ผู้ดูแลประเภทนี้จะพบผ่านตัวแทนที่แนะนำโดยนักบำบัดโรค หรือโรงพยาบาล พวกเขามักจะได้รับการตรวจสอบภูมิหลัง และมีประสบการณ์ในฐานะผู้ดูแลมาก่อน โดยปกติพวกเขาจะจ้างตามกำหนดเวลา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผู้ดูแลครอบครัว: ผู้ดูแลครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัว ที่เลือกรับบทบาทนี้ อาจเป็นคู่สมรส บุตร หรือสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ บ่อยครั้งที่พวกเขามีงานอื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ดูแล และไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับหน้าที่การดูแลของพวกเขา
  • ผู้ดูแลระยะสั้น: โดยทั่วไปแล้วผู้ดูแลระยะสั้น จะใช้เพื่อทำหน้าที่เมื่อครอบครัวต้องการหยุดพักการดูแลชั่วคราว พวกเขาสามารถพบได้ผ่านหน่วยงาน หรือรับงานโดยอิสระ

 

หน้าที่ของพนักงานดูแลคนไข้ที่บ้าน

 

• อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนแพมเพิส

• ดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร (ป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ตามอาการ)

• ดูแลเรื่องความสะอาดของที่อยู่ของคนไข้ ร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย

• ดูแลเรื่องการขับถ่าย การนอนไม่เป็นเวลา การพลิกตัว ตะแคง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การทำแผลในกรณีคนไข้มีแผลกดทับ

• การทำกายภาพเบื้องต้น เมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยเช่น การวัดใช้ การวัดความดัน การเช็ดตัวลดไข้ ทำแผลเบื้องต้น

• ทำความสะอาดอุปกรณ์ และห้องนอนผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ

• ทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือ พาไปเดินเล่น ผ่อนคลายจิตใจ

• คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุ และบันทึกการดูแลในแต่ละวัน และแจ้งกับญาติถึงอาการเปลี่ยนแปลง

 

KIN Home Care
 
โทร : 061-881-9399 , 02-096-4996 กด 1
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id

ติดต่อเรา (Contact)

สนใจสอบถามข้อมูล และ ติดตาม KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare

Line

@Kinrehab

Call

091-903-3071

Call

02-096-4996 กด 5

Rehabilitation & Homecare

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก

KIN Rehabilitation

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)                            ... 

อ่านต่อ...

เกี่ยวกับเรา

KIN Rehabilitation

เกี่ยวกับเรา (About Us)                         “KIN&... 

อ่านต่อ...

อัตราค่าบริการกายภาพบำบัด

KIN Rehabilitation

อัตราค่าบริการกายภาพบำบัด (Physical Therapy Fee)           ราคาคอร์ส Promotion วันนี้ อัตราค่า... 

อ่านต่อ...

ห้องเดี่ยว Superior

KIN Rehabilitation

        ห้องเดี่ยว Superior Room ห้องพักชั้น 1    สิ่งอำนวยความสะดวก  SMART TV LED 40... 

อ่านต่อ...

ห้อง Grand Suite ชั้น 6

KIN Rehabilitation

          ห้องเดี่ยวพิเศษ Grand Suiteห้องพักพิเศษช้้น 6 พื้นที่ขนาด 50 ตารางเมตร สิ่งอำนวยความสะดวก... 

อ่านต่อ...

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) อาการ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่

KIN Rehabilitation

    สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อในท่าทางซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดอาการ ปวดหล... 

อ่านต่อ...

อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home Building)

KIN Rehabilitation

อาคารศูนย์ฟื้นฟู Rehabilitation Building เป็นอาคารเหล็ก 2 ชั้น ตกแต่งแบบ Modern Loft สไตล์รีสอร์ท มีสวน สนามหญ้า อยู่บนอาคาร... 

อ่านต่อ...

บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล

KIN Rehabilitation

บุคลากร (Our Team)       แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ           แพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้... 

อ่านต่อ...

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ (Technology and innovation for health)

KIN Rehabilitation

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ (Technology and innovation for health)       KIN – Rehabilitation & Home... 

อ่านต่อ...

โรคกระดูกสันหลังคด ในเด็กและในผู้ใหญ่ (Scoliosis)

KIN Rehabilitation

โรคกระดูกสันหลังคด ในเด็กและในผู้ใหญ่ (Scoliosis)      สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ 20% เกิดจากตัวโรคที่ม... 

อ่านต่อ...

การบำบัดทางศาสตร์พลังงาน เรกิ (霊気 / reiki)

KIN Rehabilitation

การบำบัดทางศาสตร์พลังงาน เรกิ (霊気 / reiki)     ความหมาย เรกิ (霊気 / reiki) คือ ศาสตร์การเยียวยาบำบัดด้วยพลังงาน (en... 

อ่านต่อ...

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คินออริจิ้น Kin Origin Healthcare Center

KIN Rehabilitation

  Kin Origin Healthcare Center           ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบวงจร... 

อ่านต่อ...
KIN Rehab