ข่าวสารบทความ

การดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

อาการที่เตือนของโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

ผู้สูงอายุวิ่งอย่างไรให้ปลอดภัย

ผักผลไม้สมุนไพรไทยป้องกันโรค Covid-19

หน้ากากอนามัย

5 โรคยอดฮิต พิชิตได้ด้วยกายภาพ

วิธีการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

Oxygen - Ozone Therapy โปรแกรมบำบัดด้วยออกซิเจนและโอโซนผ่านทางหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ต้องรู้

การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush)

รู้ทัน Stroke (โรคหลอดเลือดสมอง) สาเหตุการตายอัมดับ 1 ของหญิงไทย และอันดับ 3 ของชายไทย

Covid-19 โรคทางเดินหายใจ

3 สิ่งสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ""

เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation)

ทำอย่างไรเมื่อ ผู้สูงวัยล้ม

กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษ

KIN Rehab