29 ตุลาคม วันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

29 ตุลาคมของทุกปี “ เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้กำหนดให้ วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการดูแลรักษาตนเอง และคนรอบข้าง ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง และให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างทันท่วงที เพราะทุก 1 นาทีที่เซลล์สมองขาดเลือดจะมีเซลล์สมองตายประมาณ 1 ล้านเซลล์ หากได้รับการรักษาช้าเซลล์สมองจะตายมากขึ้นนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้

 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke)  คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้สูญเสียการทำงานอย่างเฉียบพลันเป็นสาเหตุความพิการ และเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิง และอันดับ 3 ของผู้ชายในไทย พิการ ปีละ 2.5 แสนรายต่อปี และเสียชีวิตจำนวน 5 หมื่นรายต่อปี โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนั้น โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก ผู้ป่วยจำนวน 80 ล้านคน ผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่ถึง 13.7 ล้านคน / ปี โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 60 % เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรโลกปี 2562 ทุกๆ 4 คน จะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน ทุก 4 นาที วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน ร้อยละ 80 ของประชากรโลกที่มีความเสี่ยงสามารถป้องกันได้

 

สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  1. อายุที่มากขึ้น เพราะความเสื่อมของหลอดเลือดสมองมีมากขึ้นตามอายุ
  2. โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคเบาหวาน เพราะจะทำให้หลอดเลือดสมองแข็งตัว ส่งผลให้หลอดเลือดตีบตัน
  4. โรคไขมันในเลือดสูง เพราะระดับไขมันในเลือดที่สูงจะส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวและเกิดการตีบ
  5. สูบบุหรี่เป็นประจำ
  6. การดื่มสุรา
  7. โรคอ้วน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามหลักการ Stroke Fast Track ( F.A.S.T )

F = Face ใบหน้าเบี้ยว เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก

A = Arms แขนขาอ่อนแรง ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้น

S = Speech พูดไม่ชัด มีปัญหาในการพูด แม้ประโยคง่าย ๆก็พูดออกมาได้อย่างติดขัดจนฟังไม่รู้เรื่อง

T = Time หากเกิดอาการต่างๆ เหล่านี้ขึ้น ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน และต้องได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง และโทรสายด่วน1669 เพื่อจะได้ช่วยรักษาชีวิตหรือฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงคนปกติให้ได้มากที่สุด

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

- การรักษาด้วยยา
- การรักษาด้วยการผ่าตัด
- การทำกายภาพบำบัด

 

ขอขอบคุณข้อมูล : กองโรคไม่ติดต่อ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab