การรักษาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่ใช่นักกีฬาก็รักษาได้

การรักษาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา “ไม่ใช่นักกีฬาก็รักษาได้”

 วิทยาศาสตร์การกีฬา คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา และเพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน รักษา อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้การรักษากับบุคคลทั่วไป และผู้ป่วยได้อีกด้วย

 

การรักษาในกลุ่มบุคคลทั่วไป

1.โปรแกรมออกกำลังกาย

  เป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาออกแบบให้เฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้รับบริการได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

  การออกแบบโปรแกรม ประกอบไปด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยแรงต้าน เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

2.การปรับสรีระร่างกาย และการลดไขมัน เพื่อสุขภาพ

  การปรับสรีระร่างกายโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นการออกกำลังกายที่จะช่วยให้ผู้รับบริการ สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะวางแผน และออกแบบโปรแกรม ให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้รับบริการสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

  การลดไขมันโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย แนะนำแนวทางในการทานอาหาร เพื่อให้ผู้รับบริการ สามารถลดไขมันได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

โดยการลดไขมันให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นการลดไขมันที่มาจากต้นเหตุ ซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ในระยะยาว ไม่เกิดภาวะโยโย่ (YOYO Effect) จนทำให้กลับมาอ้วนเหมือนเดิม โดย

สามารปฏิบัติได้ ดังนี้

การควบคุมอาหาร  เป็นวิธีเบื้องต้นในการลดไขมัน ที่ค่อนข้างได้ผลอย่างน่าพึงพอใจ  การควบคุมอาหารไม่ใช่ การอดอาหาร เพราะจะทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารได้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้ที่มีภาวะอ้วนควรลด ละ เลิกอาหารที่มีเกลือ และน้ำตาลสูง รวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารครบหลัก 5 หมู่ 

การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากในการลดไขมัน จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานและไขมันส่วนเกินออกไปได้มากขึ้น

การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต  หากยังคงใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ การลดไขมัน อาจไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่หวัง ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต โดยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนทำอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลดไขมัน เป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้

 

การรักษาในกลุ่มบุคคลที่มีอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด

1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
   การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นสิ่งจำเป็นในการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการเคลื่อนไหว เพราะจะช่วยให้เอ็นข้อต่อและเส้นใยกล้ามเนื้อ ที่ได้รับการยืดเหยียดมีความยาวและมุมการเคลื่อนไหวที่ดี  ทำให้สามารถช่วยป้องกันการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2. นวดทางการกีฬาโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
การรักษาโดยวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการนวดโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้อาการปวดกล้ามเนื้อลดลง การออกกำลังกายเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าปกติ ช่วยปรับสมดุลของกล้ามเนื้อ ลดและป้องกันการปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ในกลุ่มของผู้ที่ต้องการจะดูแลรูปร่าง ยังสามารถออกกำลังกายเพื่อลดไขมัน หรือเพิ่มกล้ามเนื้อได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab