พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนอีสวิลล์บริรักษ์ 65 ในเครือ KIN - Rehabilitation & Homecare
บรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอีสวิลล์ บริรักษ์ ในเครือ KIN - Rehabilitation & Homecare
ณ ห้องประชุมลาดพร้าว ดีเฮ้าส์เรสซิเด้นส์
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้อย่างดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมปลูกฝังจิตใจการดูแล และการบริการอย่างดีที่สุด
     
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

KIN Rehab