ออกกำลังกายสมองโดยใช้บัตรคำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกกำลังกายสมองโดยใช้บัตรคำ
   จากคำศัพท์ในหมวดสิ่งของใกล้ตัวหรือกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยกระตุ้นการทำงาน
ของสมองและป้องกันภาวะหลงลืมได้
 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อผู้ป่วยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยเป็นประจำจะส่งผลทางบวกต่อผู้ป่วยดังนี้

- กิจกรรมที่คุ้นเคยช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยสนใจและความสำเร็จในอดีต
- ผู้ป่วยมีสมาธิ และสามารถควบคุมอารมณ์ให้นิ่งอยู่ได้ในระหว่างทำกิจกรรม
- ช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าแต่ละวันนั้นมีความหมาย ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตชีวามากขึ้น
- ช่วยลดความกลัว หดหู่ และความวิตกกังวล
- ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น
- ช่วยลดความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น เดินหนีจากบ้าน
- ช่วยสร้างความเพลิดเพลินและสร้างคามสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล

     ผู้ดูแลไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั่งหรือนอนอยู่เฉยๆเป็นเวลานานๆ ผู้ดูแลควรจัดให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมทำในทุกๆวัน กิจกรรมที่ว่านี้ ไม่ใช่งานอดิเรกเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง กิจวตรประจำวันทุกอย่างที่ผู้ป่วยเคยทำได้ในอดีต ตั้งแต่การเก็บที่นอน อาบน้ำ แปรงฟัน ทานอาหาร ซึ่งกิจวัตรประจำวันเหล่านี้ ด้วยความหวังดี ผู้ดูแลมักจะทำให้ผู้ป่วยเสียเอง เมื่อเห็นว่าผู้ป่วยเริ่มทำด้วยตนเองไม่ได้ดี ซึ่งหากผู้ดูแลไม่กระตุ้นให้ผู้ป่วยทำเองต่อไป จะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถกระทำกิจกรรมนั้นได้อีกเลยนอกเหนือจากกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการพัฒนาสมองก็มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกใช้สมองในแต่ละวัน เพื่อคงความสามารถของสมองไว้ให้นานที่สุด กิจกรรมเสริมทักษะแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท คือ การออกกำลัง งานอดิเรก และ เกมส์ต่างๆ ในส่วนของการออกกำลัง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์แต่ละรายอาจมีความสนใจในกีฬาหลากหลายประเภทแตกต่างกัน ผู้ดูแลควรเลือกชวนผู้ป่วยเล่นกีฬาที่ถนัดหรือสนใจ

กิจกรรมประเภทเกมส์เพื่อพัฒนาสมอง ผู้ดูแลสามารถประยุกต์กมส์ง่ายๆและชวนผู้ป่วยเล่นได้หลายอย่าง เกมส์ หรือกิจกรรมที่แนะนำสำหรับพัฒนาสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 10 อย่างได้แก่

- เล่นไพ่
- เกมส์โดมิโน
- เกมส์จับคู่ภาพเหมือน
- เกมส์ต่อภาพ Jigsaw
- เกมส์ Sudoku
- เกมส์ใบ้คำ
- เกมส์บิงโก
- เกมส์โยนลูกบอลใส่ห่วง
- เกมส์ขยับจังหวะดนตรี
- เกมส์ระลึกเพลงในอดีต

 

สิ่งที่พึงปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

- ผู้ดูแลควรร่วมทำกิจกรรมกับผู้ป่วยตลอด อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยทำคนเดียว
- ควรทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
- ควรเลือกทำกิจกรรมในช่วงเช้า หรือ บ่ายต้นๆ ควรงดกิจกรรมในช่วงบ่ายแก่ๆ หรือเย็น
- ปรับบรรยากาศในห้องกิจกรรมให้เหมาะสม สว่าง ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ไม่มีเสียงดัง
- อย่าทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น เปิดทีวีและทำกิจกรรมไปพร้อมๆกัน
- จัดเวลาทำกิจกรรมไม่ควรเกิน 30 นาที ต่อ 1 กิจกรรมทั้งนี้ อาจมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ป่วย

    สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ดูแลควรระลึกไว้ คือ การทำกิจกรรมทุกอย่างให้เน้น ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเสมอ ดูที่ความพร้อมของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในบางกิจกรรมที่ผู้ป่วยเคยชอบทำ และทำเป็นประจำ ในบางวัน ผู้ป่วยอาจไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือ ก็ไม่ต้องบังคับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ร่วมทำ

ทำไมต้องมาฟื้นฟูที่ KIN

 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ อยู่ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น. (Full Time)
 • ภายในศูนย์ KIN มี คลีนิคโรคสมองและระบบประสาท คลีนิคโรคกระดูกและข้อ คลีนิคเวชศาสตร์ชะลอวัย คลีนิคกายภาพบำบัด ครบที่สุดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
 • มีพยาบาลวิชาชีพดูแล 24 ชั่วโมง
 • ราคาสมเหตุสมผล ถูกกว่าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
 • ห้องพักเป็นห้อง VIP พิเศษ ห้องเดี่ยวทั้งหมด หมดกังวลเรื่อง COVID-19
 • อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
 • วิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ KIN ต่างจากศูนย์ฟื้นฟูอื่นๆ ที่ฟื้นฟูโดยการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพียงอย่างเดียว เรายังเพิ่มการฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยาและการชะลอวัย แพทย์ผู้เชี่ยวโรคกระดูกและข้อ โดยใช้วิธีผสมผสาน ในการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) กระตุ้นที่สมองและร่างกาย การใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush) การใช้คลื่นวิทยุความถี่ต่ำ และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) ร่วมด้วยทำให้ผู้ได้รับการฟื้นฟู มีโอกาสหายได้เร็วขึ้น และใช้เวลาในการฟื้นฟูน้อยลง
 • บุคลากรวิชาชีพสหสาขา แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์ทางกีฬา คอยดูแลเป็นทีมในการฟื้นฟู และสรุปประเมินผลการฟื้นฟูทุกอาทิตย์ แจ้งให้ผู้รับบริการ และญาติให้รับทราบถึงผลของการฟื้นฟู
 • สถานที่ตบแต่งหรูหราแบบโรงแรม ดูแลเหมือนโรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน ไม่อายใครเมื่อพาญาติผู้ใหญ่มาพัก ฟื้นฟู
 • สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ปากซอยนาคนิวาส 18 ลาดพร้าว 71 ใกล้ห้าง เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ , 7-Eleven , ตลาดสดขายอาหาร , ร้านอาหาร
 • ที่จอดรถกว่า 30 คัน 
 • พื้นที่กว่า 2 ไร่ มี ฟิสเนสขนาดใหญ่ ร้านอาหาร Service Apartment รายวัน สำหรับบริการญาติคนไข้ อยู่บริเวณภายในศูนย์
 • ทีมงานบริบาล ได้รับการฝึกอบรมดูแลแบบมืออาชีพ เอาใจใส่เหมือนญาติผู้ใหญ่
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
 ปรึกษา​แพทย์​ โทร​ 065-594-2989 โทรสอบถาม 091-803-3071 / 02-020-1171 / 095-884-2233
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

กิจกรรม อื่นๆ