โรงเรียนบริบาล โรงเรียนอีสต์วิลล์บริรักษ์
ธุรกิจของ KIN นอกจากศูนย์ Rehab แล้ว เรายังมีโรงเรียนบริบาล โรงเรียนอีสต์วิลล์บริรักษ์ ซึี่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับจดทะเบียนถูกต้องและหลักสูตรผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็ก เพื่อผลิตบุคลากรมาดูแลคนไข้ของเรา และส่งไปสถานประกอบต่างๆ
_____________________________________________

ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab