แพทย์

แพทย์แผนจีน (Chinese Medicine)

ค่าบริการห้องพัก

บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล

KIN Rehab