แพทย์

ค่าบริการทางการแพทย์ (Medical service fees)

แพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อ

แพทย์ (Doctor)

คลินิกแพทย์แผนจีน (Chinese Medicine Clinic)

ค่าบริการห้องพัก

บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล

KIN Rehab