ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

กิจกรรมสันทนาการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม (Nursing Home) รับดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว

KIN Rehab