ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

กิจกรรมสันทนาการ

Sharing Room (ห้องรวม 6 เตียง)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม (Nursing Home) รับดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว

KIN Rehab