กิจกรรมบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด นาคนิวาส 20

ธาราบำบัด (Hydrotherapy)

ค่าบริการห้องพัก

อัตราค่าบริการกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)

บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล

KIN Rehab