kinrehab

PROGRAM HEALTH CHECK UP โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ปวดหัวแบบไหน เสี่ยง “หลอดเลือดสมอง”

Wrist Splint อุปกรณ์พยุงมือ

Health Risk Advanced โปรแกรมตรวจหายีนก่อโรคเพื่อคัดกรองมะเร็งและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ฝุ่น PM 2.5 มลพิษที่อันตรายต่อร่างกาย

โรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

การดูแล และฟื้นฟู ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

สัมภาษณ์คุณภัทรพล สาลีสี ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในระยะเวลา 2 เดือน

พิธีลงนามบันทึกสาระสำคัญของสัญญาร่วมทุนโครงการ SMDX KIN-Origin Sleep Center

ระบบประสาท (Nervous System)

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

การสูญเสียดุลยภาพของระบบประสาทอัตโนมัติคืออะไร?

การป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

ประโยชน์ของการออกกำลังกายในน้ำ Power Cude

รู้ทัน โรคออฟฟิศซินโดรมในเด็ก

KIN Rehab