PTA
Page 1

กิจกรรมยามเช้า พาผู้เข้ารับบริการออกกำลังกายส่วนแขนและขา โดยผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

ฝึกเดินระหว่างวันกับผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

ออกกำลังกายกับกายภาพเสริม โดยผู้ช่วยนักกายภาพ(PTA)

KIN Rehab