Nursing Home

การดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา- Kitahara Rehabilitation Hospital โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูจาก Stroke Shuhokai Nursing home in Yokohama (社会福祉法人 秀峰会)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) คืออะไร?

5 ข้อทำไม ต้องฝากผู้สูงวัยไว้กับ KIN

พาผู้เข้ารับบริการฝึกออกกำลังกายส่วนแขน

บรรยากาศกิจกรรมลอยกระทงของผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN Nursing home

ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายยามเช้า ณ Kin Nursing home

KIN Rehab