KinOrigin

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ฟื้นฟูอาการใดบ้าง

ธาราบำบัดคืออะไร?

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำระบบ DoCare นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ KIN Origin กับ Nexter Living บริษัทในเครือ SCG

ผู้บริหารร่วม Kin Origin Healthcare มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ เปิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

KIN ORIGIN ออกบูสร่วมงาน EECmd พร้อมก้าวสู่ต้นแบบ Medical Valley แห่งแรกของประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

KIN ORIGIN ร่วมออกบูธ งาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5”

KIN Rehabilitation & Homecare | Kin Origin Healthcare Center ศูนย์ดูแลสุขภาพเวชศาสตร์การฟื้นฟู โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและสหคลีนิคเวชกรรม

KIN Rehabilitation & Homecare | วัน ออริจิ้น ปั้น “ออริจิ้น เวลเนส เรสซิเดนซ์” คอนโดผู้สูงอายุ ผนึก KIN และพันธมิตร รพ. ชั้นนา เสริมแกร่งศาสตร์ดูแลผู้สูงวัย รับเมกะเทรนด์

KIN Rehab