ธาราบำบัด

ธาราบำบัดแบบส่วนตัว VIP ลู่เดินสายพานในน้ำ (Aquatic Treadmill) สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่า ผู้สูงอายุ

ธาราบำบัด ดีอย่างไร?

ธาราบำบัดคืออะไร?

KIN Rehab