กายภาพบำบัด

คณะนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน เยี่ยมชมและดูงานธุรกิจของ KIN - Rehabilitation & Homecare และ KIN Wellness

ใช้เมาส์บ่อยๆ ระวังปวดข้อมือ

REVIEW ผู้เข้ารับบริการทำการรักษาและฟื้นฟู โรคหลอดเลือดสมอง ฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด และฟื้นฟูด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ในระยะเวลา 3 เดือน

Side Story : KIN ORIGIN REHAB CENTER SUKHUMVIT 107

“คุณกฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” มาเยี่ยมชมและสำรวจอารยสถาปัตย์ที่ “คิน ออริจิ้น รีแฮบ เซ็นเตอร์” แบริ่ง-สุขุมวิท 107

"อิ่มสุข อิ่มใจ" ร่วมทำบุญตักบาตร ณ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คินออริจิ้น (KIN Origin)

KIN Origin ออกบูธ ณ The Origin อ่อนนุช

กิจกรรม วันแม่ ณ KIN ORIGIN โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คิน สาขา สุขุมวิท 107

ประคบร้อน vs ประคบเย็น ใช้ต่างกันอย่างไร

ปวดเข่าด้านใน โรคสำคัญที่นักกีฬาควรรู้ (Pes anserine bursitis)

พฤติกรรมล้างมือบ่อยๆ ซ้ำๆ เป็นประจำ เสี่ยงเป็น โรคย้ำคิด ย้ำทำ OCD

ยกแขนไม่ขึ้น ขยับแขนไม่ได้ สัญญาณของข้อไหล่ติด !

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรักษาได้ด้วย "กายภาพบำบัด"

โปรโมชั่น กายภาพบำบัด สาขา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคิน โรงพยาบาลประสานมิตร สำหรับลูกค้าทั่วไป ราคาพิเศษ 800 บาท

KIN Wellness สหคลินิก กายภาพบำบัด สามารถเบิกประกันสุขภาพและประกันกลุ่มได้!!!

โปรโมชั่น กายภาพบำบัด สาขา KIN Origin Sukhuvit107 ราคาพิเศษ 800 บาท!!!

KIN Rehab