6วิธีดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

6 วิธีดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  เป็นภาวะของการเจ็บป่วยเฉียบพลันในระบบประสาทที่พบได้บ่อย และยังคงเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับที่ 3 ในประชากรไทย โดยสาเหตุของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ 1 อยู่ในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย และเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วก่อให้เกิดความพิการ อัมพฤกษ์อัมพาตได้ ซึ่งหากได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีก็สามารถที่จะลดความพิการลงได้ ดังนั้นการรับรู้ถึงความสำคัญ อาการแสดงและการจัดการ การได้รับการดูแลของโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองได้มากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

  1. ความดันโลหิตสูง
  2. การสูบบุหรี่
  3. โรคเบาหวาน
  4. โรคหัวใจ
  5. ภาวะไขมันในเลือดสูง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ ความเครียด โรคอ้วน การดื่มสุราปริมาณมากๆ ขาดการออกกำลังกาย ฯลฯ

 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

เกิดจากการมีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดด้านในหลอดเลือดสมอง หรือมีลิ่มเลือดขนาดเล็กที่ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจหลุดลอยตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง ซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจโต ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว ผนังหัวใจรั่ว หรือเกิดจากการฉีกของผนัง

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและดูแลผู้สูงอายุ KIN สาขาลาดพร้าว 71

     
     

โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและคลินิเวชกรรม KinOrigin สาขาสุขุมวิท 107

     

KIN - Rehabilitation & Homecare 
สาขา ลาดพร้าว 71

เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 18 (ลาดพร้าว 71)

เวลาทำการ  ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

 : KIN - Rehabilitation & Homecare
 แผนที่ : https://bit.ly/2VvPDq6

KIN Origin Healthcare Wellness Center
สาขา สุขุมวิท 107

596 หมู่ 7 ซอยแบริ่ง 10 ถนนแบริ่ง 107
สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ 

เวลาทำการ  ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

 : Kin Origin Sukhumvit 107
 แผนที่ : https://shorturl.asia/KxzBk


ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab