สัมภาษณ์คุณต้น ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในระยะเวลา 2 เดือน สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นปกติ

 

สัมภาษณ์คุณต้น ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในระยะเวลา 2 เดือน สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นปกติ

 

ผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์ KIN เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซีกซ้ายอ่อนแรง นั่งไม่ได้ เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เข้ารับการฟื้นฟูที่คิน ในระยะเวลา 2 เดือน ก็สามารถเดินได้ ใช้ชีวิตปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติ

 

 

ความประทับของผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

 

คุณต้นรู้จักคินได้อย่างไร?

คุณต้น : พอดีแฟนผมผมหาข้อมูลมาแล้วก็พามาครับผม


ครั้งแรกที่มาที่คิน เป็นอย่างไรบ้าง?

คุณต้น : ซีกซ้ายอ่อนแรงแล้ว นั่งไม่ได้ เดินไม่ได้ครับ ผมเป็น(โรคหลอดเลือดสมอง) Stroke ครับ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

 

ตอนนี้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือยัง?

คุณต้น : ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว สามารถเดินได้ ใช้ชีวิตปกติได้ ช่วยเหลือด้วยตัวเองเหมือนคนปกติแล้วครับ 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูกี่เดือน?

คุณต้น : 2 เดือน


คุณต้นมีความประทับใจอะไรบ้างคะ?

คุณต้น : ชอบทั้งแผนกกายภาพ แผนกพยาบาล NA น้องๆน่ารักเป็นกันเองทุกคน


มีอะไรฝากถึงคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองบ้าง?

คุณต้น : อย่าท้อนะครับ ลองมาดูที่คินดูก่อน มีนักกายภาพให้คำปรึกษาตลอด ทุกคนเก่งทุกคนเลยครับ แล้วก็สู้ๆนะครับ ผมหายได้คุณก็ต้องหายได้ โรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิด ขอแค่ตั้งใจแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็สู้ๆครับหายได้แน่นอน

 

 

 

KIN ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ และบุคคลในครอบครัว ที่อนุญาตให้เผยแพร่
ความประทับใจนี้

 

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) คือ โรคที่มักพบได้บ่อย มีความรุนแรงและ เกิดอย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีความสำคัญถึงระดับโลก ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองยังมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการรับรู้ถึงความสำคัญ อาการแสดงและการจัดการของโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองได้มากที่สุด

อาการที่ควรพาไปหาหมอคืออะไร

F.A.S.T เป็นอักษรย่อที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและเป็นสากลมากที่สุด เพื่อการประเมิณอาการแสดงที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง โดย F.A.S.T มาจาก ใบหน้าเบี้ยว (Facial drooping) แขนอ่อนแรง (Arm weakness) ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดลำบาก (Speech) และ สุดท้ายคือเวลา (Time) ควรไปโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมง

 

เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการรักษาโรคระบบประสาท (Trans Cranial Magnetic Stimulation System : TMS) คือ เครื่องที่ใช้ในการกระตุ้นสมองและระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไม่ต้องผ่าตัด (non-invasive magnetic stimulation) องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (The US Food and Drug Administration: FDA) ได้อนุญาตให้มีการใช้ transcranial magnetic stimulation (TMS) ในทางการแพทย์เพื่อใช้ในรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคไมเกรนชนิดมีออร่า โรคซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและนำมาใช้ในการรักษาในหลายๆ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) การบาดเจ็บของไขสันหลัง (spinal cord injury) กล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ตลอดจนกลุ่มโรคทางจิตเวช เช่น กลุ่มอาการพฤติกรรมการรับประทานผิดปกติ (eating disorder) โรคจิตเภท (schizophrenia) เป็นต้น

   หลักการทำงานของเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า treatment coil โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging: MRI) ซึ่งเป็นการใช้กระแสแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดอ่อนๆ กระตุ้นให้วงจรกระแสประสาทสมองทำงาน ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและมีความปลอดภัยสูง

    กลไกการออกฤทธิ์ของเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย แต่มีรายงานว่าการกระตุ้นสมองซ้ำๆ ด้วย repetitive pulse transcranial magnetic stimulation (rTMS) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรกระแสประสาท ลดการทำงานของระบบต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไต (hypothalamic-pituitary-adrenocortical system) เกิดการปรับเปลี่ยนของสารสื่อประสาท โดยในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สมองส่วนที่มีพยาธิสภาพจะทำงานลดลง สมองส่วนปกติจะทำงานมากขึ้น (hyperactive) ดังนั้นจึงมีการนำเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในการรักษา เพื่อกระตุ้นให้สมองส่วนที่มีพยาธิสภาพเกิดการทำงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น growth hormone, brain-derivated neurotopic factor ในขณะเดียวกันก็ลดการทำงานของสมองข้างที่ปกติในการส่งสัญญาณไปควบคุมสมองข้างที่มีพยาธิสภาพ

ปัจจุบันมีการนำเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (transcranial magnetic stimulation: TMS) มาใช้ในการฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมาก เช่น ภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา อาการพูดลำบาก อาการกลืนผิดปกติ พบว่ามีความปลอดภัย ผู้ป่วยสามารถทนต่อการรักษาได้และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทำควบคู่กับการทำกายภาพบำบัด
  
   KIN ขอขอบคุณที่ผู้รับบริการ และบุคคลในครอบครัว ในความไว้วางใจให้ทางศูนย์ได้ดูแล ทางศูนย์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลที่ท่านรักได้กลับมาใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
  
เพราะครอบครัวคุณ คือครอบครัวเรา
Kin rehabilitation and homecare

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-096-4996 กด 1
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

บทสัมภาษณ์ อื่นๆ

KIN Rehab