นักศึกษาหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส SML) รุ่นที่ 4 เข้าเยี่ยมชม KIN - Rehabilitation & Homecare
นักศึกษาหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส SML) รุ่นที่ 4 เข้าเยี่ยมชม KIN - Rehabilitation & Homecare
     
 
   KIN - Rehabilitation & Homecare ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส SML) โดย คุณธงชัย โชคถนอมทรัพย์ ประธานกรรมการบริการ KIN - Rehabilitation & Homecare บรรยายความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น และแนะนำธุรกิจของ KIN และประสบการณ์ในการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ให้กับนักศึกษาของทางหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส SML) รุ่นที่ 4
  พร้อมทั้งชมงานที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกกายภาพบำบัด KIN และ โรงเรียนอีสต์วิลล์ บริรักษ์
 
 
  เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต 10-20 ปีจากนี้ สังคมประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การเตรียมความพร้อม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญ และคนในครอบครัวควรรู้ถึงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น
เพื่อดูแลคนที่คุณรัก
 
   ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “4 Smart”
   1) Smart Walk คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   2) Smart Brain คือ การดูแล ฝึกฝนทักษะทางสมอง เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
   3) Smart Sleep & Emotional คือ การนอนหลับอย่างเพียงพอ
   4) Smart Eat คือ การกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม
การเตรียมตัวที่ดีและพร้อม จะทำให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

KIN Rehab