ข้อควรรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย เช่น อาการอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก มองเห็นภาพซ้อน บ้านหมุน หลงลืมบ่อยๆ ซึม พูดไม่คล่อง เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “อัมพฤกษ์” หรือ “อัมพาต” นั่นเอง

โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้ว บางรายจะดีขึ้นเอง บางรายอาการแย่ลง และบางรายอาจคงที่ และมีช่วงของการฟื้นตัวที่แตกต่างกันไป บางรายจึงอาจกลับมาเป็นปกติ ในขณะที่บางรายอาจยังมีความพิการหลงเหลืออยู่

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

- ผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคที่มีความเสี่ยง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ควรดูแลตนเองเป็นอย่างดี

- ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เป็นระยะตามที่แพทย์แนะนำ ตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ ถ้าผิดปกติต้องควบคุมและติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 
- เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการเลิกสูบบุหรี่สามารถลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครึ่งหนึ่ง

- ลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักเกิน

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ

- ในรายที่มีความเสี่ยงอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยากันเลือดแข็งตัวเพื่อป้องกันอัมพาต ควรปฏิบัติตัวและติดตามการรักษาตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

- ในรายที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน ต้องรับประทานยาป้องกันการเกิดซ้ำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่งดยาเอง

- ถ้ามีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้มาก ดังนั้น ควรดูแลตนเองอย่างดี แม้ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม ที่สำคัญ ควรดูแลสุขอนามัยพื้นฐานให้ครบถ้วน และหมั่นทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ ก็เป็นเกราะป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 
ที่มา : Thaiseniormarket.com
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
 โทร 095-884-2233 , 091-803-3071 , 02-020-1171
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6
 

ข่าวสารบทความ อื่นๆ