กายภาพ

บริการกายภาพบำบัดที่บ้าน

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้สูงอายุ คินออริจิ้น Kin Origin Healthcare Center Ramintra

Kin Wellness

บริการนอกสถานที่ (KIN HomeCare)

คลินิกกายภาพบำบัด นาคนิวาส 20

ธาราบำบัด (Hydrotherapy)

KIN REHAB CENTER ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคิน โรงพยาบาลประสานมิตร

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คินออริจิ้น Kin Origin Healthcare Center

ค่าบริการห้องพัก

อัตราค่าบริการกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) อาการ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่

บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล

บริการของ “KIN” (คิน)

หน้าแรก

KIN Rehab