Healthcare

Kin Origin Healthcare Center โครงการ Wellness Center ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบวงจร

KIN Origin Healthcare ได้ร่วมออกบูธ หลักสูตรผู้บริหารด้านการแพทย์และธุรกิจสุขภาพชั้นนำของประเทศ "เวฬา" หลักสูตรความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

ฉลองเปิดโรงพยาบาลกายภาพบำบัดใหม่ KIN ORIGIN Rehab Center Healthcare ราคาเริ่มต้น 36,000 บาท

อัพเดทความคืบหน้า “Kin Origin Healthcare Center” ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คิน ออริจิ้น

KIN Origin Healthcare ออกบูธในงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ "Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6"

ผู้บริหารร่วม Kin Origin Healthcare มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ เปิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

KIN Rehabilitation & Homecare | Kin Origin Healthcare Center ศูนย์ดูแลสุขภาพเวชศาสตร์การฟื้นฟู โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและสหคลีนิคเวชกรรม

KIN Rehab