ข่าวสารบทความ

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะฟื้นตัว

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะแข็งเกร็ง

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะอ่อนปวกเปียก

กิจกรรมบำบัด การปรับอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

ออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วงกักตัวอยู่บ้าน COVID-19

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รักษาได้ ตอน เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ตอนที่ 2

ข้อควรระวัง และข้อห้าม ในการออกกำลังกายในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

5 ท่านั่งออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

สถิติการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และเป้าหมายของการฟิ้นฟูทางกายภาพบำบัด

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รักษาได้ ตอน เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ตอนที่ 1

ท่าออกกำลังกาย คลายปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ อย่างง่ายๆ ช่วงกักตัวอยู่บ้าน Covid-19

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รักษาได้ ตอน การฟื้นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางคลีนิค และเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า rTMS

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รักษาได้ ตอน เป้าหมายในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Golden Period

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รักษาได้ ตอน Stroke Fast Track สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รักษาได้ ตอน ภาวะการเกิด / ชนิด / สาเหตุการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

"เลิก ลด" 10 พฤติกรรมเคยชิน เพิ่มระยะห่างทางสังคม และ 10 วิธีต้านภัย Covid-19

KIN Rehab