ปัจจัยที่ทำให้เกิด โรคหลอดเลือดสมอง?

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด Stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีอะไรบ้าง?

 

1. อายุ

อายุมากขึ้นก็จะมีภาวะเสื่อมของเซลล์ตามร่างกายต่าง ๆ โดยเฉพาะหลอดเลือดเกิดการเสื่อมอายุ เมื่อเส้นเลือดแข็งตัวจะทำให้เกิดการตีบ และตันได้

 

2. โรคประจำตัวอื่น ๆ ที่พบได้บ่อย

เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงทำให้ไขมันไปพอกปูนในหลอดเลือด หรือผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว หรือทำให้หลอดเลือดเกิดการตีบ แคบลง สุดท้ายเส้นเลือดเกิดการตีบทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง

 

3. โรคอื่น ๆ

เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การทานยาบางชนิด การเกิดความเครียด สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้

 

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

  1. บริเวณแขนขาชา อ่อนแรง หรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งชา
  2. เวียนศรีษะ เดินเซ การทรงตัวไม่ดี
  3. มีอาการสับสน มีภาวะพูดลำบาก
  4. ตามัว มองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนทันทีทันใด
  5. ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ
  6. มีภาวะกลืนลำบาก ปากเบี้ยว

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

1.การบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) ในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง หรือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งชนิดหลอดเลือดสมองตีบ และแตกได้

2.การฝึกโดยกายภาพบำบัด เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่สามารถควบคุมการทรงตัว การเคลื่อนไหวของร่างกายได้ วิธีการทางกายภาพบำบัดก็จะมีวิธีการรักษา ดังนี้

  • การจัดท่าทางในการนอน การนั่งทำกิจกรรมที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานของกล้ามเนื้อและการรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ การยึดติดของข้อต่อ ปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ
  • การออกกำลังกายเฉพาะส่วน จะช่วยปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อให้ใกล้เคียงปกติ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกายได้นานขึ้น และส่งเสริมให้มีรูปแบบการคลื่อนไหวที่ปกติ
  • การฝึกการทรงตัวจะช่วยให้สามารถทำกิจกรรมในท่านั่ง ยืน หรือเปลี่ยนท่าต่างๆได้อย่างมั่นคง และลดความเสี่ยงในการหกล้มได้ เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่ความสามารถในการควบคุมและการรับรู้ความรู้สึกลำตัว แขนขาด้านใดด้านหนึ่งจะลดลง

 

การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมหลังการรักษาจะมุ่งไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  ผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองจะขึ้นอยู่กับบริเวณเนื้อเยื่อสมองที่เสียหาย หากสมองส่วนขวาได้รับผลกระทบ จะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและความรู้สึกกับร่างกายฝั่งซ้าย และเช่นเดียวกันหากสมองส่วนซ้ายได้รับผลกระทบ จะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและความรู้สึกกับร่างกายฝั่งขวา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการพูด และความเข้าใจ

โดยการรักษาจะมุ่งไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพ การตรวจการกลืนอาหาร อรรถบำบัดมักจะใช้ในโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

ขอขอบคุณข้อมูล : พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ , น.อ.นพ.อุดม สุทธิพนไพศาล ร.น.

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab