ภาพกิจกรรมบำบัดกลุ่ม ทำใบพัดรูปแตงโม ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare
ภาพการทำกิจกรรมบำบัดกลุ่ม โดย นักกิจกรรมบำบัด
กิจกรรมการทำใบพัดมือเป็นรูปแตงโม สีต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ได้ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงขึ้น
และยังทำให้ได้พัฒนาสมองอยู่ตลอดเวลา
ไม่ทำให้ความจำเสื่อมง่าย
กิจกรรมบำบัด (Occupation Therapy) คือ การกระทำเกี่ยวข้องความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาโดยกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามที่ต้องการโดยจะนำกิจกรรมที่เหมาะสม และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้เป็นวิธีการบำบัดผู้เข้ารับบริการ
     
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

กิจกรรม อื่นๆ

KIN Rehab