ปวดฝ่าเท้าหลังตื่นนอน เสี่ยงเป็นโรครองช้ำ
การปวดฝ่าเท้าหลังตื่นนอน เป็นอาการหนึ่งในโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
ซึ่งโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar fasciitis) หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่าอาการรองช้ำ
ซึ่งอาการนี้ คือ ภาวะที่มีการอักเสบของเอ็นฝ่าเท้า หรือ รองช้ำ
สาเหตุเกิดจากการใช้งานเท้าที่หนักกว่าปกติ เป็นโรคที่พบได้บ่อย มักมีอาการเรื้อรังหรือเป็นๆหายๆ
 
บุคคลใดที่มีความเสี่ยงบ้าง
- ผู้สูงอายุ
- เพศหญิงพบได้บ่อยกว่าเพศชาย
- ผู้ที่น้ำหนักตัวมาก
- ผู้ที่ต้องยืนนานๆ เดินนานๆ เป็นประจำ
- ผู้ที่มีฝ่าเท้าแบนหรือโก่งกว่าปกติ หรือมีท่าทางการเดินที่ผิดปกติ
- ผู้ที่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือบางเกินไป
 
อาการเบื้องต้น มีดังนี้
1. มีอาการเจ็บหรือตึงบริเวณที่ฝ่าเท้า
2. จะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนักที่เท้าแม้ว่าจะเป็นการยืนการเดินหรือว่าการวิ่ง
3. จะมีอาการปวดมากขึ้นที่ฝ่าเท้าในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนตอนที่ต้องก้าวเท้าลงจากเตียง
 
*หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ หรือนักกายภาพเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้อง
 
หากสนใจรักษารักษา
คอร์ส Plantar fasciitis รองช้ำ
รายครั้ง 1,500 - 2,000 บาท
คอร์ส 5 ครั้ง แถม 1 ครั้ง 6,000 บาท
ระยะเวลาใช้คอร์ส 6 เดือน

ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab