ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้สูงอายุ คินออริจิ้น Kin Origin Healthcare Center Ramintra

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด คินออริจิ้น Kin Origin Healthcare Center

อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home Building)

Sharing Room (ห้องรวม 6 เตียง)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม (Nursing Home) รับดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว

เกี่ยวกับเรา

บริการของ “KIN” (คิน)

หน้าแรก

KIN Rehab