Program ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดูแลผู้สูงอายุ
โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดูแลผู้สูงอายุ
 
 
 
โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
 
เน้นเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน การเข้าสังคม การทำกิจกรรมสันทนาการ การทำกิจกรรมกลุ่ม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรค การทำกายภาพพื้นฐานเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสมดุลของร่างกาย และป้องกันข้อยึดติด
 
สิ่งที่จะได้รับ
- กายภาพพื้นฐานทุกวัน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
*ฝังเข็มแผนจีน ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และช่วยในการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และยังปรับสภาพความสมดุลการทำงานของอวัยวะต่างๆ
 
  ราคาเริ่มต้น 36,000 บาท
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งได้รับการผ่าตัด หรือหลังออกจากโรงพยาบาล จะเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายให้ฟื้นตัว ได้ไวอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดูแลกิจวัตรประจำวัน และโภชนาการที่เหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วยิ่งขึ้น
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 15 ครั้ง/เดือน
- กายภาพพื้นฐานทุกวัน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 56,000 บาท
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะ
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 30 ครั้ง/เดือน
- กายภาพพื้นฐานทุกวัน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 69,000 บาท
 
 
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบต่อเนื่อง
 
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่ต้องการเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้มข้น สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้นการฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 60 ครั้ง/เดือน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท
 
 
โปรแกรมเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)
 โปรแกรมกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS1) 
รายการที่ได้รับ : เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS 2 ครั้ง วิตามินบำรุงร่างกาย 1 ครั้ง
ราคา 10,000 บาท
 โปรแกรมกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS2) 
รายการที่ได้รับ : เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS 4 ครั้ง วิตามินบำรุงร่างกาย 1 ครั้ง
ราคา 15,000 บาท
 โปรแกรมกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS3) 
รายการที่ได้รับ : เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS 6 ครั้ง วิตามินบำรุงร่างกาย 2 ครั้ง วิตามินบำรุงสมอง 1 ครั้ง
ราคา 30,000 บาท
 โปรแกรมกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS4) 
รายการที่ได้รับ : เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS 12 ครั้ง วิตามินบำรุงร่างกาย 4 ครั้ง วิตามินบำรุงสมอง 4 ครั้ง
ราคา 80,000 บาท
 
เงื่อนไข : สำหรับโปรแกรมทีมฟื้นฟูวิชาชีพ 60 ครั้ง/ เดือน ต้องทำให้ครบภายใน 1 เดือนตามกำหนด
 
 
อาคาร Kin Rehab
 
 
 

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 

 
 
อาคาร Kin Nursing Home
 
 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
 โทร 091-803-3071 / 02-020-1171 / 095-884-2233
 LINE@ สอบถามรายละเอียด @kinrehab หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel :  https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN :  http://bit.ly/2VvPDq6
 Website  :  https://www.kinrehab.com

โปรโมชั่น อื่นๆ

KIN Rehab