Promotion ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดูแลผู้สูงอายุ (บัดนี้-30 กันยายน 65)
 Promotion ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดูแลผู้สูงอายุ
(ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565)
 
โปรโมชั่น โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง KIN
 
 
 
โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
 
เน้นเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน การเข้าสังคม การทำกิจกรรมสันทนาการ การทำกิจกรรมกลุ่ม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรค การทำกายภาพพื้นฐานเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสมดุลของร่างกาย และป้องกันข้อยึดติด
 
สิ่งที่จะได้รับ
- กายภาพพื้นฐานทุกวัน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
*ฝังเข็มแผนจีน ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และช่วยในการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และยังปรับสภาพความสมดุลการทำงานของอวัยวะต่างๆ
 
  ราคาเริ่มต้น 36,000 บาท
 
 
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 
เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งได้รับการผ่าตัด หรือหลังออกจากโรงพยาบาล จะเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายให้ฟื้นตัว ได้ไวอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดูแลกิจวัตรประจำวัน และโภชนาการที่เหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วยิ่งขึ้น
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 15 ครั้ง/เดือน
- กายภาพพื้นฐานทุกวัน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 56,000 บาท
 
 
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะ
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 30 ครั้ง/เดือน
- กายภาพพื้นฐานทุกวัน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 69,000 บาท
 
 
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบต่อเนื่อง
 
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่ต้องการเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้มข้น สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้นการฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 60 ครั้ง/เดือน
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท
 
 
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง
 
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่ต้องการเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้มข้นมากเป็นพิเศษ สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเขามาช่วยกระตุ้นให้เซลล์สมองส่วนต่างๆ และร่างกายทำงานได้ทั้งระบบ และฟื้นตัวได้ไวยิ่งขึ้น
 
- ทีมฟื้นฟูวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา แพทย์แผนจีน 60 ครั้ง/เดือน
- การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยแพทย์อายุรกรรมระบบประสาท วิตามินบำรุงร่างกาย และสมอง 7 ครั้ง
- กิจกรรมสันทนาการโดยทีมฟื้นฟูทุกวัน
 
 ราคาเริ่มต้น 115,000 บาท
 
เงื่อนไข : สำหรับโปรแกรมทีมฟื้นฟูวิชาชีพ 60 ครั้ง/ เดือน ต้องทำให้ครบภายใน 1 เดือนตามกำหนด
 
 
อาคาร Kin Rehab
 
อาคาร kin rehabilitation
อาคาร kin rehabilitation
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
kin ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
kin ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
kin ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
kin ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
kin ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
kin ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
 
 
 
อาคาร Kin Nursing Home
 
อาคาร kin Nursing Home
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด kin Nursing Home
อาคาร kin Nursing Home
สนามหญ้า อาคาร kin Nursing Home
ที่พัก สนามหญ้า อาคาร kin Nursing Home
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ลานกิจกรรม สนามหญ้า kin Nursing Home ดูแลคนชรา ดูแลคนสูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home ดูแลคนชรา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ kin Nursing Home
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพักเดี่ยว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพัก เนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพักคู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพักศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ห้อง VIP ROOM ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพัก เนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพัก VIP ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพักศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ห้องพักรวม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ห้องพักรวม ศูนย์ดูแลคนสูงวัย คนสูงอายุ
ห้องน้ำ ห้องพักเดี่ยว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม kin Nursing Home
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด kin Nursing Home
อาคาร kin Nursing Home
สนามหญ้า อาคาร kin Nursing Home
 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
 โทร 091-803-3071 / 02-020-1171 / 095-884-2233
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด   @kin.rehab   มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel :  https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN :  http://bit.ly/2VvPDq6
 Website  :  https://www.kinrehab.com

โปรโมชั่น อื่นๆ

KIN Rehab