กายภาพบำบัดที่บ้าน
 

กายภาพบำบัดที่บ้าน 

รักษา ฟื้นฟู กายภาพบำบัด
ตรวจประเมินและวางแผนการรักษา
โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

 ฟื้นฟูหลังผ่าตัด
 อัมพฤกษ์ อัมพาต
 ผู้สูงอายุ
 ผู้ป่วยติดเตียง
 ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
 ผู้ป่วยข้อไหล่ยึดติด
 สอนวิธีดูแลผู้ป่วย

สอบถามใช้บริการ ปรึกษานักกายภาพบำบัด
KIN - Rehabilitation & Homecare
โทร. 091 803-3071 , 0-2020-1171
สอบถามขอมูลผ่าน Line : http://bit.ly/2M5f3Id
สอบถามผ่านทาง Facebook (Inbox) : https://www.facebook.com/KIN.Rehabilitation
แผนที่ไป KIN (คิน) http://bit.ly/2VvPDq6
ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 18 (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10220
(เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.)
 


โปรโมชั่น อื่นๆ

KIN Rehab